Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

Meqë ra fjala
Të paktën
Më në fund
Megjithatë
Prandaj
Mos u shqetësoni
Kjo varet
Më vjen keq
Tani për tani
Unë nuk e di
Ashtu si kjo