Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

Mishi është i papjekur
Më pëlqen pak i pjekur
Më pëlqen i pjekur gjysmë për gjysmë
I pjekur mirë
Unë do të doja të provoja një gjellë rajonale
Unë kam alergji ndaj ushqimeve të ndryshme
Çfarë përbërësish ka?
Çfarë lloj mishi keni?