Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

Ha
Äta
Pi
Dryck
Mund të flas me menaxherin?
Kan jag få prata med chefen?
Çfarë është kjo?
Vad är det här?
Faturë
Nota
Bakshish
Dricks
Mund të paguaj me kartë krediti?
Kan jag betala med kreditkort?
Sa ju detyrohem juve?
Hur mycket blir jag skyldig?
Faturën, ju lutem
Notan, tack
A keni kartë krediti tjetër?
Har du ett annat kreditkort?
Më duhet fatura
Jag behöver kvitto
Ku është banja?
Var finns toaletten?
Dalje
Utgång
Hyrje
Ingång
Faleminderit për shërbimin e mirë
Tack för god service