Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

Është me rërë plazhi?
Är det en sandstrand?
A ka roje plazhi?
Finns det badvakt?
Gjatë çfarë orësh?
Under vilka timmar?
A është i sigurt për fëmijët?
Är det barnsäkert?
Është e sigurt për të notuar këtu?
Är det säkert att bada här?
Mund të notojmë këtu?
Kan vi bada här?
A është uji i ftohtë?
Är vattnet kallt?
Mund të zhytemi këtu pa rrezik?
Kan vi dyka här riskfritt?
A ka tërheqje të rrezikshme të dallgës?
Finns det farlig underström här?
Në çfarë ore është batica e lartë?
Vilken tid är det flod?
Në çfarë ore është batica e ulët?
Vilken tid är det ebb?
A ka një rrymë të fortë?
Är det stark ström här?
Si mund të shkoj në ishull?
Hur kommer jag ut till ön?
A ka ndonjë varkë që mund të na çojë atje?
Finns det någon båt som kan ta oss dit?