Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

Do të shkoj për një shëtitje
Më duhet të bëj një shëtitje
Unë nuk kam nevojë për të parë televizor
Unë nuk kam nevojë ta shoh filmin
Unë kam nevojë për të përdorur kompjuterin
Unë kam nevojë për të kaluar rrugën
Unë kam nevojë për të shpenzuar para
Unë kam nevojë për ta dërguar me postë
Unë kam nevojë të qëndroj në radhë
Unë nuk kam nevojë për të depozituar paratë në bankë