Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

Më pëlqen të luaj damë
Jag tycker om att spela dam
Unë dua të luaj letra
Jag vill spela kort
Mua nuk më pëlqen të luaj shah
Jag tycker inte om att spela schack
Unë nuk kam nevojë për të shkuar në restorant
Jag behöver inte gå till restaurangen
Unë doja të fluturojë një balonë
Jag tycker om att flyga drake
Mua nuk më pëlqen ngjitja malore
Jag gillar inte bergsklättring
Më pëlqen të ngas biçikletën
Jag tycker om att cykla
Unë nuk dua të luaj lojëra me video
Jag vill inte spela tevespel
Më pëlqen të kërcej
Jag tycker om att dansa
Më pëlqen të luaj
Jag tycker om att leka
Më duhet të shkoj në shtëpi
Jag måste gå hem
Kam nevojë të shkoj të fle
Jag behöver gå och lägga mig
Më pëlqen të shkruaj poezi
Jag tycker om att skriva dikter