Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

Kafshë
A keni qen?
Unë jam alergjik ndaj maceve
Unë kam një zog
Lepur
Klloçkë
Gjel
Kalë
Më pëlqejnë kuajt
Pulë
Derr