Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

Tabelë
Kosh letrash
Karrige
Altoparlant
Flamur
A është kjo tavolina e tij?
Mesazh
Llambë
Dritë