Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

Ha
Pi
Mund të flas me menaxherin?
Çfarë është kjo?
Faturë
Bakshish
Mund të paguaj me kartë krediti?
Sa ju detyrohem juve?
Faturën, ju lutem
A keni kartë krediti tjetër?
Më duhet fatura
Ku është banja?
Dalje
Hyrje
Faleminderit për shërbimin e mirë