Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

Vetëm një moment
Prisni këtu
Më ndiqni mua
Ajo do t'ju ndihmojë
Hyni
Uluni
Ejani këtu
Më trego