Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

Njerkë
Njerk
Motër nga njerku
Vëlla nga njerku
Vjehrri
Vjehrra
Kunati
Kunata
Kush është ajo?
A është kjo nëna juaj?
Kush është babai yt?
A keni marrëdhënie familjare?
Sa vjeç jeni?
Sa vjeç është motra juaj?