Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

I ngadalshëm
I shpejtë
Bosh
Plot
Goxha
I shëmtuar
I zhurmshëm
I qetë
I fortë
I dobët
E vërteta
Gënjeshtër
I vështirë
I butë