Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

Sup
Gjoks
Kurriz
Stomak
Bel
Bust
Krah
Bërryl
Parakrah
Kyçi i dorës
Dorë
Gisht
Gishti i madh
Thua