Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

Mirë se vini
Këtu është pasaporta ime
A keni ndonjë gjë për të deklaruar?
Po, unë kam diçka për të deklaruar
Jo, nuk kam asgjë për të deklaruar
Unë jam këtu për biznes
Unë jam këtu për pushime
Unë do të jem këtu një javë
Ku mund ta kërkoj bagazhin tim?
Unë jam duke qëndruar në hotelin Marriott
Ku është dogana?
Ju lutem mund të më ndihmoni me çantat e mia?
Mund ta shoh biletën tuaj të bagazhit?