Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

Shiko
Dëgjo
Kujdes
Zjarr
Dilni prej këtej
Ndihmë
Më ndihmoni
Nxito
Ndalo
Polici
Është rast urgjent