Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

Shiko
Olhe
Dëgjo
Ouça
Kujdes
Cuidado
Zjarr
Incêndio (o)
Dilni prej këtej
Saia daqui
Ndihmë
Socorro
Më ndihmoni
Me ajude
Nxito
Rápido
Ndalo
Pare
Polici
Polícia (a)
Është rast urgjent
É uma emergência