Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

Do të shkoj për të bërë pazar
Eu vou fazer compras
Ku është zona kryesore tregtare?
Onde fica a maior área comercial?
Unë dua të shkoj në qendrën tregtare
Eu quero ir ao shopping center
A mund të më ndihmoni mua?
Você pode me ajudar?
Vetëm po shikoj
Estou só dando uma olhada
Ju mund të më tregoni disa këmisha?
Você pode me mostrar umas camisas?
Ku është dhoma e provës?
Onde fica o trocador?
A mund ta provoj?
Eu posso experimentar?
Ngjyra nuk më shkon
A cor não me cai bem
A e keni atë në një ngjyrë tjetër?
Você tem em outra cor?
Më pëlqen
Eu gostei
Nuk më pëlqen
Eu não gostei