Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

Në plazh
Bëj banjë dielli
Det
Valë
Rërë
Perëndim dielli
Ishull
Liqen
Oqean
Port
Gji
Bregdet
Baticë
Baticë e ulët
Peshqirë