Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

Në vend
Fushë
Hangar
Fermë
Fermer
Traktor
Qielli është i bukur
Ka kaq shumë yje
Është hënë e plotë
Unë e dua shumë diellin