Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

Më pëlqen të luaj damë
Unë dua të luaj letra
Mua nuk më pëlqen të luaj shah
Unë nuk kam nevojë për të shkuar në restorant
Unë doja të fluturojë një balonë
Mua nuk më pëlqen ngjitja malore
Më pëlqen të ngas biçikletën
Unë nuk dua të luaj lojëra me video
Më pëlqen të kërcej
Më pëlqen të luaj
Më duhet të shkoj në shtëpi
Kam nevojë të shkoj të fle
Më pëlqen të shkruaj poezi