Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

Ju lutem
qĭng 请
Faleminderit
xiè xie 谢谢
Ju lutem
bù kè qi 不客气
Gëzuar ditëlindjen
shēng rì kuài lè 生日快乐
Urime
zhù hè 祝贺
Paç fat
hăo yùn 好运
Si quheni?
nĭ de míng zi shì shén me 你的名字是什么?
Më falni, nuk e dëgjova emrin tuaj
wŏ méi yŏu tīng qīng chŭ nĭ de míng zi nĭ néng zài shuō yī biàn mā 我没有听清楚你的名字,你能再说一遍吗
Kënaqur që u takuam
hĕn gāo xìng jiàn dào nĭ 很高兴见到你
Nga jeni?
nĭ cóng nă lĭ lái 你从哪里来?
Unë jam nga Nju Jork
wŏ cóng niŭ yuē lái 我从纽约来