Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

Fqinj
Shok
Sa kohë keni qenë të martuar?
Është ajo e dashura juaj?
A është ai i dashuri juaj?