Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

Si është moti?
tiān qì zĕn me yàng 天气怎么样?
Është nxehtë
tiān qì rè 天气热
Është ftohtë
tiān qì lĕng 天气冷
Ka diell
qíng tiān 晴天
Ka re
yīn tiān 阴天
Ka lagështirë
cháo shī de 潮湿的
Po bie shi
xià yŭ 下雨
Po bie borë
xià xuĕ 下雪
Fryn erë
guā fēng 刮风
Kohë e keqe
tiān qì hĕn zāo 天气很糟
Çfarë është temperatura?
qì wēn shì duō shăo 气温是多少?
Stinët
jì jié 季节
Dimër
dōng jì 冬季
Verë
xià jì 夏季
Pranverë
chūn jì 春季
Vjeshtë
qiū jì 秋季