Mësim fjalori Karta për të mësuar Lojë me kombinime Loja kryq dhe zero Lojë me përqendrim Lojë me dëgjim
Loading ....

Fjalori

Pjesët e trupit
Kokë
Flokë
Fytyrë
Ballë
Vetull
Qerpikë
Sy
Hundë
Faqe
Vesh