บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง
Loading ....

คำศัพท์

สมุดเยี่ยม
gesuto bukku ゲストブック
ตะกร้าชอปปิ้ง
shoppingu kaーto ショッピングカート
กลุ่มข่าวสาร
nyuーsu guruーpu ニュースグループ
สมัครสมาชิก
koudoku suru 購読する
ข้อความที่ส่งออก
soushin messeーji 送信メッセージ
อีเมลที่เข้ารหัส
angou ka meーru 暗号化メール
กล่องส่ง
soushin bokkusu 送信ボックス
ข้อความที่ถูกลบ
sakujo sa re ta messeーji 削除されたメッセージ
กล่องขาเข้า
jushin torei 受信トレイ
กล่องขาออก
soushin torei 送信トレイ

บทเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มเติม