บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง
Loading ....

คำศัพท์

หน้าแรก
Домашняя страница
อัปโหลด
Загружать
เลือก
Выбирать
โฟลเดอร์
Папка
แถบเครื่องมือ
Панель инструментов
กลับไป
Вернуться
บุ๊กมาร์ก
Закладка
ที่ (@)
Собака (@)
ทับ (/)
Косая черта (/)
โคลอน (:)
Двоеточие (:)

บทเรียนภาษารัสเซียเพิ่มเติม