บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง
Loading ....

คำศัพท์

21
Éénentwintig
22
Tweeentwintig
23
Drieentwintig
24
Vierentwintig
25
Vijfentwintig
26
Zesentwintig
27
Zevenentwintig
28
Achtentwintig
29
Negenentwintig
30
Dertig

บทเรียนภาษาดัตช์เพิ่มเติม