บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง
Loading ....

คำศัพท์

100
Honderd
200
Tweehonderd
300
Driehonderd
400
Vierhonderd
500
Vijfhonderd
600
Zeshonderd
700
Zevenhonderd
800
Achthonderd
900
Negenhonderd
1000
Duizend

บทเรียนภาษาดัตช์เพิ่มเติม