บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง
Loading ....

คำศัพท์

สิบ
ยี่สิบ
สามสิบ
สี่สิบ
ห้าสิบ
หกสิบ
เจ็ดสิบ
แปดสิบ
เก้าสิบ
หนึ่งร้อย

บทเรียนภาษาเยอรมันเพิ่มเติม