บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง
Loading ....

คำศัพท์

ผมหาที่เย็บกระดาษอยู่ครับ
Ich suche einen Hefter
เป๊ก
Heftzwecke (die)
ดินสอ
Bleistift (der)
หนังสือ
Buch (das)
กระดาษ
Papier (das)
สมุดบันทึก
Notizheft (das)
สไลด์
Dias (die)
ปฏิทิน
Kalender (der)
เทป
Klebeband (das)
ผมต้องหาแผนที่
Ich suche eine Karte

บทเรียนภาษาเยอรมันเพิ่มเติม