Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig
Loading ....

Bokabularyo

Maiba ako
By the way
Kahit na
At least
Sa wakas
Finally
Gayunman
However
Kaya
Therefore
Huwag kang mag-alala
Don't worry
Depende
That depends
Pasensya na po
I am sorry
Ngayon din
Right now
Hindi ko alam
I don’t know
Ganito
Like this