Aralin sa pagbigkas Mga flashcard Quiz sa bokabularyo Tic-tac-toe Memory game Quiz sa pakikinig
Loading ....

Bokabularyo

Kailangan ko ng taxi
wŏ xū yào yī liàng jì chéng chē 我需要一辆计程车
Magkano ang pamasahe?
chē fèi shì duō shao qián 车费是多少钱?
Trapiko
jiāo tōng 交通
Elikoptero
zhí shēng fēi jī 直升飞机
Eruplano
fēi jī 飞机
Tren
huŏ chē 火车
Estasyon
dì tiĕ zhàn 地铁站
Bangka
chuán 船
Bisikleta
zì xíng chē 自行车
Trak
kă chē 卡车
Kotse
qì chē 汽车
Bus
gōng gòng qì chē 公共汽车
Garahe ng Paradahan
tíng chē chăng 停车场
Paradahan metro
tíng chē shōu fèi biăo 停车收费表