Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Vui lòng
Cảm ơn bạn
Không có gì
Sức khỏe (sau khi ai đó hắt hơi)
Chúc mừng sinh nhật
Chúc mừng
Chúc may mắn
Tên của bạn là gì?
Tên tôi là Maria
Xin lỗi, tôi không nghe rõ tên bạn
Rất hân hạnh được gặp bạn
Bạn từ đâu tới?
Tôi đến từ New York