Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Sân bay
Máy bay
Chuyến bay
Phi công
Tiếp viên hàng không
Số hiệu chuyến bay
Cửa lên máy bay
Thẻ lên máy bay
Hộ chiếu
Hành lý xách tay
Va li
Hành lý