Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Tôi có thể mời bạn uống chút gì đó không?
Có phí vào cửa không?
Làm ơn cho một bia
Tôi muốn một ly vang đỏ
Loại bia nào?
Vang trắng
Tôi cần thức uống
Bạn có muốn khiêu vũ không?
Có, tôi muốn khiêu vũ
Tôi không muốn khiêu vũ
Tôi đang lo lắng
Tôi không tìm thấy bố
Tôi bị lạc
Vui lòng chờ tôi
Tôi cần gọi cảnh sát