Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Thịt vẫn sống
Tôi thích nó chín tái
Tôi thích nó chín vừa
Chín kỹ
Tôi muốn thử một món ăn địa phương
Tôi bị dị ứng với các loại thức ăn khác nhau
Thành phần của nó gồm những gì?
Bạn có loại thịt nào?