Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Máy fax
Máy photo
Điện thoại
Máy đánh chữ
Máy tính
Màn hình
Máy in có hoạt động không?
Ổ đĩa
Máy tính