Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Tôi
Bạn (thân mật)
Ông ấy
Bà ấy
Chúng tôi
Họ
Của tôi
Của bạn
Của ông ấy
Của bà ấy
Cái này
Cái kia
Những cái này
Những cái kia