Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Có rất nhiều ếch ở đây
Vịt
Đó là những con dê phải không?
Con két này có thể nói chuyện không?
Rùa nước
Khỉ
Rắn có độc không?
Thằn lằn
Chuột
Cá sấu