Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Bạn có thể giới thiệu một khách sạn rẻ tiền không?
Giá bao nhiêu một đêm?
Tôi sẽ ở lại trong ba tuần
Giá bao nhiêu một tuần?
Các bạn có phòng trống không?
Các bạn có hồ bơi không?
Hồ bơi ở đâu?
Tôi có thể xem phòng không?
Có cái nào rẻ hơn không?
Các bạn có nhà hàng không?