Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Tôi đang đi mua sắm
Khu vực mua sắm chính ở đâu?
Tôi muốn đi đến trung tâm mua sắm
Bạn có thể giúp tôi không?
Tôi chỉ xem thôi
Bạn có thể cho tôi xem vài cái áo sơ mi không?
Phòng thay đồ ở đâu?
Tôi có thể mặc thử không?
Màu sắc không phù hợp với tôi
Bạn có cái này màu khác không?
Tôi thích nó
Tôi không thích nó