Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Tôi cần phải đi bộ
Tôi sẽ đi bộ
Tôi không cần xem tivi
Tôi không cần xem phim
Tôi cần sử dụng máy tính
Tôi cần sang đường
Tôi cần tiêu tiền
Tôi cần gửi nó qua đường bưu điện
Tôi cần đứng xếp hàng
Tôi không cần gửi tiền vào ngân hàng