Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Xin nói chậm lại
Hable despacio
Tôi không hiểu
No entiendo
Bạn có hiểu không?
¿Usted entiende?
Chắc chắn
Seguro
Vui lòng nhắc lại
Repita, por favor
Một lần nữa
Otra vez
Từng từ một
Palabra por palabra
Chậm rãi
Despacio
Bạn nói như thế nào?
¿Cómo se dice?
Nó có nghĩa là gì?
¿Qué significa eso?
Bạn nói cái gì?
¿Qué dijo usted?
Bạn có câu hỏi phải không?
¿Tiene alguna pregunta?