Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Tôi
Yo
Bạn (thân mật)
Ông ấy
Él
Bà ấy
Ella
Chúng tôi
Nosotros
Các bạn (số nhiều)
Ustedes
Họ
Ellos
Của tôi
Mi
Của bạn
Tu
Của ông ấy
Su
Của bà ấy
Su
Cái này
Esto
Cái kia
Eso
Những cái này
Estos
Những cái kia
Esos