Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Khi nào?
¿Cuándo?
Ở đâu?
¿Dónde?
Cái nào?
¿Cuál?
Ai?
¿Quién?
Của ai?
¿De quién?
Tại sao?
¿Por qué?
Cái gì?
¿Qué?
Như thế nào?
¿Cómo?
Bao lâu?
¿Cuánto tiempo?
Bao nhiêu?
¿Cuánto?
Bạn có không?
¿Tiene?
Cho ai?
¿A quién?
Với cái gì?
¿Con qué?