Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Ông đang đi đâu?
Ông có bao nhiêu túi?
Ông cần tìm ga nào?
Tôi muốn chỗ ngồi cạnh lối đi
Tôi muốn chỗ ngồi cạnh cửa sổ
Tại sao máy bay lại bị trễ?
Thắt dây an toàn
Tôi có thể xin một cái chăn được không?
Mấy giờ chúng ta sẽ hạ cánh?