Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Chào mừng
Hộ chiếu của tôi đây
Ông có cần khai báo gì không?
Có tôi có vài thứ cần khai báo
Không, tôi không có gì cần khai báo
Tôi tới đây công tác
Tôi tới đây nghỉ ngơi
Tôi sẽ ở đây một tuần
Tôi có thể khai báo hành lý ở đâu?
Hải quan ở đâu?
Bạn vui lòng giúp tôi với mấy cái túi được không?
Tôi có thể xem vé hành lý của ông không?