Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Tôi có thể mời bạn uống chút gì đó không?
Có phí vào cửa không?
Làm ơn cho một bia
Tôi muốn một ly vang đỏ
Loại bia nào?
Vang trắng
Tôi cần một đồ uống
Bạn có muốn nhảy không?
Có, tôi muốn nhảy
Tôi không muốn nhảy
Tôi đang lo lắng
Tôi không tìm thấy bố tôi
Tôi bị lạc
Xin vui lòng chờ tôi
Tôi cần cảnh sát
Cứu!