Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Tôi đang tìm kiếm một sợi dây chuyền
Có giảm giá không?
Tôi sẽ trả bằng tiền mặt
Bạn có thể giữ nó cho tôi không?
Bạn có chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng không?
Tôi muốn đổi cái này
Tôi có thể trả lại nó không?
Mở cửa
Đóng cửa
Đóng cửa vào buổi trưa
Biên lai
Bị lỗi
Bị vỡ
Lối ra
Lối vào
Nhân viên bán hàng
Mấy giờ cửa hàng đóng cửa?