Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Bàn phím
Nút
Máy tính xách tay
Nút chuột
Bàn di chuột
Chuột
Cơ sở dữ liệu
Bộ nhớ tạm