Bài học từ vựng Flashcard Trò chơi tìm nội dung khớp Trò chơi tic-tac-toe Trò chơi tập trung Trò chơi nghe
Loading ....

Từ vựng

Tôi có đặt chỗ
Phòng có giường đôi không?
Phòng khách sạn
Chúng tôi ở đây hai tuần
Nó có phòng tắm riêng không?
Chúng tôi muốn phòng nhìn ra biển
Chúng tôi cần 3 chìa khóa
Nó có hai giường không?
Các bạn có phục vụ phòng không?
Có bao gồm các bữa ăn không?
Tôi là khách trọ